Yurtdışı Seyahat Sigortası

 

Nedir?

Yurt dışına yapılacak seyahatler esnasında beklenmedik ve ani bir şekilde meydana gelebilecek Sağlık risklerini teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Poliçe süresi içerisinde ve seyahat esnasında meydana gelecek bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda sigortalıya maddi güvence sağlanmaktadır.

Sigorta teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerlidir

Yurt dışı vize işlemlerinde zorunlu tutulmakta olup vize alınamaması halinde poliçe iptal edilebilir.

Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen iptal talepleri kabul edilemez. 

Poliçe düzenlendikten sonra seyahat tarihleri ile ülke plan seçenekleri gibi risk bilgileri ve teminat koşulları değiştirilemez. 

Sigortaya Sahip Olabilme Yaşı Nedir?

Sigortaya giriş yaşı 18 – 80’dir. 0 – 17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler.

Sigorta Süresi Nedir?

Poliçe vadesi seyahat süresine göre; 7 Gün, 15 Gün, 1 Ay, 2 Ay, 1 Yıl gibi sürelerce değişkenlik göstermektedir. 

Poliçe üzerinde belirtilen poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri aralığında olmak üzere sigortanın geçerlilik süresi; yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. 

Seyahat Sağlık Sigortası Hangi Bölgelerde Geçerlidir?

Seyahat Sağlık Sigortası, Schengen ve Avrupa ülkeleri veya Tüm Dünya Ülkeleri olacak şekilde seçenekler halinde sunulmaktadır.

Teminat Kapsamı Nelerdir?

Poliçe kapsamında yer alan teminatlar, poliçe süresi içerisinde ve seyahat esnasında meydana gelebilecek riskler sonucunda geçerlidir.

Sigortanın geçerlilik süresi; Türkiye sınırlarından çıkışın pasaportla tespit edildiği an başlar, Türkiye sınırlarına girişin pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Seyahat esnasında meydana gelebilecek ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı ile sigortalının en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli, vefat edilmesi halinde sigortalının cenaze nakli ve sigortalının taburcu olmasının ardından ikametgah adresine nakli teminatları için toplam azami limit 30.000 Euro’dur. 

TEMİNATLAR LİMİTLER
Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı Max. 30.000 €
Sigortalı'nın Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli Max. 30.000 €
Vefat Eden Sigortalının Cenaze Nakli Max. 30.000 €
Sigortalı'nın Taburcu Olduktan Sonra İkametgah Adresine Nakli Max. 30.000 €

Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurt Dışında Konaklama Süresinin Uzatılması

Max. 250 € Azami 5 Gün 
Sigortalı'ya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati
Ekonomi Sınıf Uçak Bileti

Sigortalı'ya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması

Max. 200 € Azami 4 Gün 
Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş
Ekonomi Sınıf Uçak Bileti

Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş

Ekonomi Sınıf Uçak Bileti
Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması Sınırsız
Bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması
350 €
Gecikmeli bagaj 100 €
Pasaport veya bilet kaybı 200 €
Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet (Borç Olarak) 5.000 €
İlaç Gönderilmesi Organizasyonu
Azami 5 kg
Overbooking Nedeniyle Gecikme 60 €
Acil Mesajların İletilmesi Sınırsız 
Tıbbi Danışmanlık Sınırsız
Katılımcının Tur İptali (Mücbir Sebepler) Max. 1.000 € Azami Tur Bedeli ile Sınırlı 
Gasp/Kapkaç Teminatı (Polis Tutanağı ile Tespit Halinde) 350 € (50 € Muafiyetli)

Tazminat Talebinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Seyahat poliçelerinde istenilen belgeler teminatlara göre farklılık göstermekte olup tüm teminatlarda pasaport giriş - çıkış kaşe fotokopilerini içeren sayfaların fotokopisi, pasaport ön yüz fotokopisi istenmektedir. Diğer teminatlarda istenen belgeler aşağıda yer almaktadır.

Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalının aldığı hizmeti bildirmemesi durumunda olayı gösteren orijinal belge, makbuz-fatura, ödeme dekontu, epikriz, varsa ameliyat raporu, sigortalı beyanı, tetkik sonuçları ve ülkeye giriş-çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi ile şirket tarafından ek olarak talep edilecek tüm evrakları ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra İkametgah Adresine Nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilmesi ve bu durumun tıbbi olarak belgelenmesi durumunda, poliçede belirtilen limitler dahilinde tarifeli vasıta tipi ile (uçak, otobüs) ikametgah adresine ulaşımı kapsam dahilindedir. Tek yön ekonomi sınıf uçak bileti gerekirse mevcut biletini de kullanarak karşılanır.

Bagaj Kaybı veya Hasarı

Tarifeli uçuşlarda check-inden geçirilmiş olan bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde hava yolu şirketince belirlenen süre içerisinde (minimum 21 gün) bulunamaması durumunda hava yolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat sağlanmaktadır.

Gecikmeli Bagaj

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde hava yolunun kayıp raporu şartı ile sigortalıya, acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını göndermesi koşuluyla poliçe üzerinde yazılı limit dahilinde ödeme yapılmaktadır.

Gasp/Kapkaç Teminatı

Sigortalının, ikamet ülke sınırları dışında günlük yaşantısı sırasında üzerinde bulundurabileceği, çanta dahil olmak üzere, anahtar, kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) gibi para ile ölçülebilir kıymetlerinin, nakit parasının 3. şahıslar tarafından gerçekleştirilebilecek gasp ve kapkaç olayları sonucunda çalınması ve hasarlanmasından meydana gelebilecek zararları, olayın resmi ve yetkili makamlardan alınan belgeler ile ispatlanması şartıyla, poliçede yazılı limitler dahilinde temin edilmektedir.

Katılımcının Tur İptali (Mücbir Sebepler)

Katılımcı, seyahat acentesine ödemesini gerçekleştirmiş ise seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılacak olan aracın kalkış saatinden önce poliçede belirtilen hallere bağlı olarak seyahati iptal ettirmek zorunda kalması durumunda seyahat acentesinin geri ödeme yapamayacağı miktar poliçe limitleri dahilinde temin edilmektedir. Hasar talebinde bulunurken tüm hallerin sigortalı tarafından belgelenmesi ön şarttır. (Ölüm raporu, hastalığa ilişkin doktor raporu, polis tutanağı, itfaiye raporu, tapu, ikametgah belgeleri ibraz edilecektir.)

Tazminat Ödemeleri

Sağlık harcamalarına ait faturalar, fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak (ilgili ülke para biriminin T.C.M.B. karşılığının olmaması durumunda ABD para birimi karşılığı çapraz kuru üzerinden Türk Lirası olarak) hesaplanıp, poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.