Faiz Oranları ve Ücretler

Faiz Oranları ve Ücretler

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

Kredi Kartı Faiz Oranı
Alışveriş Faiz Oranı %4,25
Nakit Avans Faiz Oranı %5,00
Gecikme Faiz Oranı %4,55
Nakit Avans Gecikme Faizi %5,30
                        KKTC                              
Kredi Kartı Faiz Oranı
Alışveriş Faiz Oranı %4,11
Nakit Avans Faiz Oranı %4,11
Gecikme Faiz Oranı %4,61

Paraf Esnaf, Paraf Kobi, Paraf Business ve Halkcard Business için alışveriş faiz oranı %4,25; gecikme faiz oranı %4,55 olarak uygulanmaktadır.

Kart Türü       Asıl Kart           Ek Kart         Açıklama
Paraf Klasik 163,00 TL
78,00 TL
Kart aidatları üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Paraf Gold 267,50 TL
133,00 TL
Kart aidatları üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Paraf Emekli
   267,50 TL
  133,00 TL
         Kart aidatları üzerinden BSMV tahsil edilir.
Paraf Platin 434,00 TL
209,00 TL
Kart aidatları üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Parafly 336,50 TL
163,00 TL
Kart aidatları üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Parafly Platinum 495,50 TL
230,50 TL
Kart aidatları üzerinden BSMV tahsil edilir.
Paraf Premium 2570,00 TL
 
1285,00 TL

Kart aidatları üzerinden BSMV tahsil edilir.
Paraf Kadın 267,50 TL
133,00 TL
Kart aidatları üzerinden BSMV tahsil edilir.
Paraf Doğal 336,50 TL
163,00 TL
Kart aidatları üzerinden BSMV tahsil edilir.

Paraf RingPay

267,50 TL

-
Kart aidatları üzerinden BSMV tahsil edilir.
Paraf RingPay kampanyalı ürün ve hizmet ücreti ayrıca tahsil edilmektedir. 
 Diğer Hizmet Ücretleri
Masrafın Adı  Masraf Tutarı  Açıklama

Kampanyalı Ürün 
ve Hizmet Ücreti

750 TL
Paraf RingPay ürününün Şubeden teslimi
sonrasında kart ekstresine yansıtılacak tutardır.
Ücret üzerinden BSMV tahsil edilmektedir.

3. kişilere ödenen tutar

650 TL
Paraf RingPay ürününün kayıp, çalıntı, kırılma gibi nedenlerle
yeniden talep edilmesi halinde banka tarafından
ürün için 3.kişilere ödenen tutarlar müşterilerden tahsil
edilmektedir.
Kart Türü Asıl Kart Ek Kart Açıklama
Paraf Business* 510,00 TL - Kart üyelik ücreti üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Paraf KOBİ* 510,00 TL - Kart üyelik ücreti üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Paraf Esnaf* 510,00 TL - Kart üyelik ücreti üzerinden  BSMV tahsil edilir.
Paraf Üreten Kadın* 510,00 TL - Kart üyelik ücreti üzerinden  BSMV tahsil edilir.

 

*Kartın ilk işlem tarihinden itibaren 1 yıl sonrasında ve her yıl kart hamillerinden tahsil edilmek üzere yansıtılır.*Kart üyelik ücretlerinde BSMV hariçtir.

                                                        Aylık Faiz Oranı
AçıklamaMasraf   Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama Güncelleme Tarihi

3 Taksit

0,00 TL %4,25 0,00 TL %4,25 Faiz oranı üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilmektedir.
        08.02.2024
6 Taksit 0,00 TL %4,25 0,00 TL %4,25 Faiz oranı üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilmektedir. 08.02.2024
9 Taksit 0,00 TL %4,25 0,00 TL %4,25 Faiz oranı üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilmektedir.
08.02.2024
12 Taksit 0,00 TL %4,25 0,00 TL %4,25 Faiz oranı üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilmektedir. 08.02.2024

 

 

Alınan Komisyonlar/ Faizler/ Ücretler Komisyon/ Faiz Oranı/ Ücret Tutarı AÇIKLAMA

Nakit Avans Komisyonu (Yurt içi / Yurt dışı)

% 1 Bireysel kredi kartları ile Bankamız Şube, İnternet Şube ve Dialog ve ATM’lerinden, yurtiçi ve yurt dışı diğer banka/kuruluş Şube ve ATM’lerinden çekilen nakit avans tutarının %1'i üzerinden hesaplanır. Komisyon üzerinden BSMV tahsil edilmektedir.


 Ticari İşlem Faiz Oranı


%4,25
Paraf Esnaf, Paraf Üreten Kadın ve Paraf Kobi ile KOBI/Esnaf POS'lardan yapılan vadeli/pesin/taksitli islemlerden kaynaklanan borcun vade tarihinde ödenmesi esastır. Borcun vade tarihinde ödenmeyen kısmına, vade tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar isletilen faizdir.Vadeli işlem faiz oranı üzerinden BSMV tahsil edilir.
Taksitli Nakit Avans Faizi (Aylık)

3 taksit için %5,00

Taksitli nakit çekim işlemlerinden alınır. Faiz oranı üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilmektedir.
Fatura Ödemeleri ve Kurum Tahsilatları Ücreti 100 TL’ye kadar 3,09 TL, 100 TL üzeri işlemlerde %3,09 Bireysel kredi kartları ile yapılan anlık fatura ödemelerinde ve SGK (MOSSİP) kurum tahsilatlarında 100 TL’ye kadar 3,09 TL, 100 TL üzeri ödemelerde %3,09 masraf alınır. Ticari kredi kartları ile yapılan SGK (MOSSİP) kurum tahsilatlarında işlem tutarı üzerinden %3,09 masraf alınır. Ücret tutarı üzerinden  BSMV tahsil edilmektedir.
Otomatik Fatura Talimatı Faizi %5,00 Otomatik fatura talimatlarından alınan faizdir. Faiz oranı üzerinden KKDF ve BSMV tahsil edilmektedir.
PTT İşlem Ücreti 18,26 TL PTT Online şubeleri aracılığı ile yapılan kredi kartı ödemelerinden alınan ücrettir.Ücret tutarına  BSMV hariçtir.
Kredi Kartından Kira/aidat/Eğitim Talimatı Ücreti %3,09 ( en az 15,40 TL) Talimat tutarı üzerinden uygulanan ücrettir.

Alışveriş Faizi

Hesap Özeti'nizde yer alan dönem borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza faiz işletilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yaptığınız taktirde, borcunuzun kalan kısmına, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz işletilir.

Nakit Avans Faizi

Nakit avans işlemlerinde, işlemin yapıldığı gün faiz işlemeye başlamakta ve Hesap Özeti'nizde hesap kesim tarihine kadar oluşan faiz yer almaktadır. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında [varsa oluşan faiz] bir sonraki Hesap Özeti'nde yer alır.

Gecikme Faizi

Son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarının altında ödeme yaptığınız veya hiç ödeme yapmadığınız takdirde;

  • Ödenmemiş dönem borcunuza hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar işlemin niteliğine göre alışveriş faizi/nakit avans faizi,
  • Asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmı için son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi,
  • Kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar işlemin niteliğine göre alışveriş faizi/nakit avans faizi işletilir.

Paraf'ınızın Alışveriş, Nakit Avans ve Gecikme Faiz Oranları ile ilgili güncel bilgileri;

  • Hesap Özeti'nizden
  • 0850 222 0 400  Halkbank Dialog'dan,
  • Halkbank İnternet Şubesi'nden,
  • Halkbank Şubeleri'nden öğrenebilirsiniz.

Hesap Özeti'nizin ön yüzünde bildirilecek alışveriş, nakit avans ve gecikme faiz oranlarına Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), uygulanacak ücret, komisyon ve masraflara BSMV dahil değildir. Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda basit faiz uygulanmaktadır.