Cayma Hakkı

Cayma Hakkı

Kredi kartı ürünlerinde cayma hakkı nedir?

İlgili mevzuat çerçevesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketici Kredisi Sözleşmeleri başlıklı 22/2. Maddesi kapsamında bireysel kredi kartınız üzerinden taksitli olarak kullanmış olduğunuz nakit çekimler ve/veya taksitsiz harcama ya da borç bakiyelerini taksitlendirdiğiniz işlemler için on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma hakkını kullandığınıza dair bildiriminizi cayma hakkı süresi içerisinde Çağrı Merkezimize iletmeniz ve cayma hakkı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ana parayı geri ödeme tarihine kadar işlemiş olan akdi faizi ile birlikte Banka’ya ödemeniz gerekmektedir. Gerekli ödemeyi zamanında yapmamanız halinde, cayma hakkı kullanılmamış sayılacaktır. Cayma hakkı kullanılmış olsa dahi kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafların iadesi Banka tarafından yapılmayacaktır.

Cayma hakkı nereden talep edilebilir?

Cayma hakkı talebinizi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketici Kredisi Sözleşmeleri başlıklı 22/2. Maddesi kapsamında bireysel kredi kartınız ile taksitli olarak kullanmış olduğunuz nakit çekimler ve/veya taksitsiz harcama ya da borç bakiyelerini taksitlendirdiğiniz işlemler için işlem tarihi itibari ile 14 gün içinde şubeler ve Çağrı Merkezi aracılığı ile bankamıza iletmeniz gerekmektedir.